torstai 14. toukokuuta 2009

Osattava ohjelmoinnin perusteet?

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon tutkinnon perusteista löytyy mielenkiintoinen lause "Tutkinnon suorittaja osaa tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteet." Tietotekniikka sinänsä on helppo, hyvä tietokoneen käyttötaito on verkkoviestinnän ihmiselle itsestäänselvyys, mutta keskustelua herättää tuo ohjelmoinnin perusteet. Ohjelmoinnin perusteiden ympärille on myös kehittynyt hyvä työelämäverkosto.

Ongelmalliseksi ohjelmoinnin perusteet tekee se, että ammattitaitovaatimukset riippuvat siitä, keneltä kysytään. Jos kysytään ohjelmoijalta, saadaan vastauksena kryptinen litania erilaisista ohjelmointikielistä ja -rakenteista. Jos taas graafista suunnittelijaa konsultoidaan, saadaan aluksi hämmästyneitä photoshopinkiiltoisia katseita, ja hetken mietittyään hän saattaa ehdottaa jonkun multimediaohjelman ohjelmointipuolta, tai mahdollisesti tiettyjen graafisten efektien tuottamista. Niin tai näin, osattava ohjelmoinnin perusteet on poikinut jotain erittäin hyvääkin: aitoa työelämälähtöistä pohdiskelua ja yhteistyötä niin koulutuksen sisältöjen kuin tutkinnon suorittamisenkin puolella.

Välillä tuntuu siltä, kuin työelämälähtöisyys olisi vain hienoa puhetta. Näyttötilanteet on usein pakko järjestää simuloituina, työssäoppiminen saattaa työnantajan kiinnostuksesta riippuen toteutua tai ei, osa kouluttajista ei ole tehnyt päivääkään mitään alan töitä... esimerkkejä riittää. Samaan aikaan on kuitenkin paljon hyvääkin: kolmikanta toimii, näyttötehtävät tehdään yhteistyössä työelämän kanssa ja koulutuksen rakenne on suunniteltu työelämän tarpeita vastaavaksi. Mitä tämä työelämäyhteistyö sitten oikeastaan tarkoittaa?

Suoritin hiljattain Näyttötutkintomestarin koulutuksen. En kokenut sitäkään erityisen valaisevana tähän työelämäyhteistyön problematiikkaan. Olen kenties tietoisempi kolmikannan merkityksestä ja rooleista, valmistavan koulutuksen ja tutkinnon erottamisesta ja niin edelleen. Ajatus siitä, että ammattitaidon voi hankkia millä tahansa tavalla on oikein hyvä, vaikka meillä se yleensä meneekin niin, että kaikki ovat myös valmistavassa koulutuksessa. Suurin anti koulutuksesta oli ehdottomasti kuitenkin se, että saimme aikaan koulutusalojen välistä keskustelua työelämäyhteistyön muodoista.

Osoittautui, että moni kouluttaja on paljon enemmän hukassa työelämäyhteistyön kanssa kuin minä. Monissa yksiköissä on valmistava koulutus, simuloidut näytöt ja se on siinä. Toisaalta löytyi osastoja, joissa lähes kaikki tutkinnot suoritetaan oppisopimuskoulutuksina, näytöt työpaikalla ja opettajan rooli on lähinnä seurata, opastaa käytännön asioissa ja hoitaa byrokratiaa. Joillakin aloilla on pitkiä työssäoppimisjaksoja, jotkut tekevät pieniä projektiluontoisia töitä yrityksille. Mielenkiintoinen kirjo, meidän yksikkömme tuntui sijoittuvan jonnekin keskivaiheille työelämäyhteistyön määrässä.

Osattava ohjelmoinnin perusteet on minun lyhyen opettajanurani ensimmäinen ihan todellinen työelämäyhteistyön kuvio ja se on avannut hitusen silmiäni näkemään työelämän haasteita ja niiden tuomista osaksi koulutusta. On helppo olla jotain mieltä tuon käsitteen sisällöstä koulun turvallisten seinien sisäpuolella. Ei myöskään ole kauhean vaikeaa vakuuttaa asiasta tietämätöntä työnantajaa siitä, mitä tuon kuuluisi sisältää, opettajat ovat halutessaan hyvin vakuuttavia sanojen käyttäjiä. Vaikeaa on nähdä tarve, hyväksyä se, ja siltä pohjalta miettiä todella, mitä tietoja nämä tutkinnon suorittajat tarvitsevat. Se vaatii jo hyvin avointa suhtautumista siihen tosiasiaan, että itse ei välttämättä tiedä asioista sitä kaikkein oleellisinta.

Tätä on työelämäyhteistyö mielestäni parhaimmillaan. Se antaa mahdollisuuksia kehittyä asiantuntijana ja opettajana, jos sille antaa aikaa ja mahdollisuuden. Tämä toimii tietysti myös toisinpäin, opettajalla on paljon annettavaa työelämään. Myös ohjelmoinnin perusteiden nykyisessä tulkinnassa ja koulutustarjonnassa tämä näkyy vahvasti, siitä mistä lähdettiin on tultu pitkälle ja silti ilokseni monia omia ajatuksiani sieltä paistaa edelleen :-)

Lähteet:
Näyttötutkinto-opas. Opetushallitus 2007.
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon perusteet
http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/naytot/audiovisviestat.pdf